Category Archives: Research

Prosjekt sammen med kollega Kristin Holte Haug

Se Kristins blogg der hun beskriver prosjektet Digital ankara_2013historiefortelling i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning som jeg er så heldig å få være med på.

Advertisements

DS8 – Digital Storytelling Festival

..will be arranged June 14th in Cardiff. I have attended twice and it’s a really good venue for digital storytelling. New this year is that they open up for everyone to send in an abstract. Deadline March 29th. Check out the details and the program (to be published) at the conference website.

Digital historiefortelling – barns medvirkning

Som del av et prosjekt med studenter i Arbeidsplassert førskolelærerutdanning (ABF5) sammen med Kristin Holte Haug fikk jeg ta del i noen fantastiske fortellinger som studentene laget sammen med barn i barnehagene. En av studentene, Ellen Selmer-Torgersen har publisert sin fortelling med kommentarer på “Underveis mot framtidas barnehage” et studenttidsskrift for førskolelærerstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus!

Digital historiefortelling og forskningsformidling

Ble invitert til å snakke om DH på forskning.no sin konferanse “Fra forskning til forside”. En spennende utfordring siden dette var noe vi satset mye på i starten av prosjektet men der vi har relativt lite å vise til. Fikk veldig god hjelp av medlemmer av det internasjonale nettverket. Håper å få en artikkel ut av dette, men foreløpig får det holde med selve presentasjonen. Linker til filmene som ble vist ligger på siste side,

Digital stories for research communication?

This is what we started off with at Oslo University College and so far it has not been a great success. So inspiring then to see these stories from Sweden communicating the driving force and motivation of young researchers. Thank you to Ragnhild Larsson!

 

Exciting seminar in Lillehammer (again:-))

Nordiske utdanningsinstitusjoner for sosialpedagogikk (NUFS) arranged a conference focusing on digital culture in the education of social workers and other related areas. Digital storytelling was a main topic addressed in several talks. There were two issues that I found particularly interesting: 1) How can we analyze how the students work in the process of DS and how can we describe (or even measure?) the learning outcome, and 2) If it’s true, as many of us experience, that most students lack basic skills in visual literacy, it is a paradox that we ask them to reflect seriously on questions of identity and professional identity in a language they do not master?

Fortell meg – læring i familier

Tønsberg voksenopplæring og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har laget en omfattende metodeveileder for digital historiefortelling med utgangspunkt i prosjektet “Fortell meg”. De har også beskrevet faglig forankring for prosjektet. Sjekk deres blogg