Monthly Archives: November 2011

Fortell meg – læring i familier

Tønsberg voksenopplæring og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har laget en omfattende metodeveileder for digital historiefortelling med utgangspunkt i prosjektet “Fortell meg”. De har også beskrevet faglig forankring for prosjektet. Sjekk deres blogg

Advertisements