Monthly Archives: October 2011

Profileringsdokument åpent for lesning

Etter at bedømmelsesarbeidet nå er avsluttet, og jeg har fått opprykk til førstelektor, har jeg fjernet passordbeskyttelse på profileringsdokumentet (se under documentation i menyen). Her finner du en oversikt over hele prosjektet satt inn i en større sammenheng. Alle vedleggene er også linket opp.

Advertisements