Monthly Archives: December 2010

En digital prosjekthistorie

Jeg presenterte prosjektet på “Førstelektordagene 2010” på Høgskolen i Oslo. I den anledning produserte kollega Goro Skou og jeg en digital historie som et eksempel på en måte å dokumentere et utviklingsarbeid på.  Se “Når erfaring blir fortelling”

Advertisements