Monthly Archives: October 2009

Gründerfilm fra Jazzmontør AS

På oppdrag fra Forny-prosjektet ved HiO har Jazzmontør laget en motivasjons- og triggerfilm om opplevelser og erfaringer med det å starte eget firma grunnlagt på egne ideer og egenutviklede produkter.  Et av de største produktene er nettopp workshop i digital historiefortelling der HiO var en viktig samarbeidspartner i den første utviklingsfasen. Det er også dette samarbeidet som la grunnlaget for mitt eget prosjekt der jeg er opptatt av hvordan digital historiefortelling kan være et verktøy for studentenes læring.

Se historien

Advertisements